Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia płynność, wymowę i intonację.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie - pięknego czytania. Tegoroczny temat konkursu: BAJKI

Warunki uczestnictwa:

• Uczestnik przygotowuje wybraną przez siebie bajkę w języku rosyjskim, niemieckim lub angielskim, nie dłuższą niż 3 min, którą czyta przed komisją konkursową i innymi uczestnikami. Swój występ poprzedza ustnym streszczeniem całego utworu w języku polskim.
• Komisja sprawdzi przed występem, czy książka lub kserokopia, z której czyta uczeń, nie zawiera notatek (np. fonetycznego zapisu słów)

Oceniane są: intonacja, poprawna wymowa i interpretacja tekstu

Zgłoszenia do 7 grudnia 2018 przyjmują:
język rosyjski – p. Renata Łozowska – Kopeć
język niemiecki – p. Aneta Domańska – Szklarz
język angielski – p. Hanna Michalak

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

[Renata Łozowska-Kopeć, Aneta Domańska, Hanna Michalak]