„Naród, który traci pamięć przestaje być narodem”
Józef Piłsudski

    Akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości pod hasłem:
"Zasłużeni dla Niepodległej" oraz posadzenie Dębów Pamięci
Józefa Piłsudskiego i Ks. Stanisława Brzóski

    Bardzo ważnym przedsięwzięciem z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszej szkole było wystawienie 13 listopada 2018 r. części artystycznej ,,Zasłużeni dla Niepodległej” według scenariusza opracowanego przez nauczycielkę historii Beatę Kuczyńską, nawiązującej do przeprowadzonego wśród społeczności szkolnej rankingu postaci historycznych. Swoją obecnością na uroczystej akademii zaszczycił nas Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Pan Tadeusz Brzozowski a także rodzice naszych uczniów: Pani Danuta Czajka, Państwo Elżbieta i Sylwester Mastalerz.
    Celem jubileuszowej uroczystości było uświadomienie nam wszystkim, że nie może zacierać się pamięć o ważnych dla Polski postaciach i wydarzeniach. Ten wyjątkowy dzień stał się dla nas refleksją nad przeszłością i współczesnością naszej ojczyzny. Uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie młodzież przedstawiła trudną drogę Polaków do Niepodległości, recytując przy tym wiersze poetów, którzy piórem walczyli o polskość i mowę ojczystą. Wszyscy zaśpiewali pieśń legionów ,,My pierwsza Brygada”. Bohaterami części artystycznej były postacie: Księdza Brzóski – naczelnika powstania styczniowego w powiecie łukowskim w którego wcielił się Jakub Michalak z klasy 1 TS, Józefa Piłsudskiego – ojca niepodległości którego zagrał Paweł Ozygała z klasy 1 TS, oraz postać Polski w barwach narodowych, którą przedstawiła uczennica z klasy 3 TH - Joanna Izdebska. Uczniowie z klasy 2 TI – Izabela Rosa, Bartłomiej Mastalerz i Piotr Czajka odegrali rolę zaborców, którzy dokonali symbolicznie pozbawienia suwerenności państwa polskiego. Wspomnienia Marii Skarżyńskiej z pierwszego dnia niepodległości w Łukowie odczytała Pani Danuta Czajka. Niezwykle podniosłym momentem uroczystości był Apel Poległych odczytany przez ucznia z klasy 1TM Jakuba Matyjaska przywołujący pamięcią tych, co walczyli o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Na werblu do apelu zagrał nam młodszy chorąży Pan Sylwester Mastalerz z Wojskowej Orkiestry w Siedlcach.
Panie wicedyrektor Agnieszka Mikusek i wicedyrektor Bożena Gryglicka podziękowały uczniom i rodzicom za udział w akademii, a Panu Tadeuszowi Brzozowskiemu za przybycie do szkoły i wypożyczenie strojów historycznych.
Kolejnym punktem programu było posadzenie DĘBÓW PAMIĘCI: JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO oraz KSIĘDZA STANISŁAWA BRZÓSKI. Postacie te zostały wyróżnione przez naszą społeczność szkolną w Rankingu ,,Zasłużeni dla Niepodległej” 16 października 2018 r.
Dęby zostały zakupione ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przez Panią Annę Jasińską – Cichosz.
W akademii brali udział uczniowie: Klasa 2TI: Jakub Chojęta, Piotr Czarnecki, Patryk Kuryła, Damian Wójcik, Izabela Rosa, Bartłomiej Mastalerz, Piotr Czajka. Klasa 1TS – Jakub Michalak, Paweł Ozygała, Filip Toniakiewicz, Juliusz Zborowski, Kacper Komorek, Jakub Bujak. Klasa 1TI- Bartosz Celiński . Klasa 1TM – Filip Mojzych, Jakub Matyjasek. Opiekę techniczną nad sprzętem pełnili uczniowie: Jakub Biernacki 1TI, Oskar Kopyciński 1TEL, Bartek Cichocki i Kacper Warowny 4TI pod opieką p. Szymona Żołopy. Fotorelację z części artystycznej z sali gimnastycznej przygotował Kamil Knaziak z klasy 3TI z Koła Fotograficznego Migawka a z całości uroczystości Weronika Wójcik z klasy 1TE i p. Beata Kuczyńska.

Nad całością przebiegu uroczystości czuwały panie: Beata Kuczyńska i Anna Jasińska – Cichosz.
Dziękujemy naszym uczniom i rodzicom za przygotowanie jubileuszowej akademii.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Beata Kuczyńska]