List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców.