7 listopada gościliśmy w naszej szkole profesora Mariusza Jędrzejko i pana Leszka Roszczenko z Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie.
      Dla uczniów z klas pierwszych z bogatej oferty CPS zostały wybrane warsztaty Nie dopalaj, bo się spalisz – co warto wiedzieć o narkotykach i dopalaczach, przeprowadził je pan L. Roszczenko. Zajęcia dotyczyły uzależnienia od substancji psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy. Uczniowie dowiedzieli się jakie są mechanizmy działania narkotyków i dopalaczy, jakie stwarzają zagrożenie zdrowotne i społeczne, jak postępować w sytuacjach krytycznych. Z rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły spotkał się profesor M. Jędrzejko ,w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych wygłosił wykład Kiedy i dlaczego dzieci ryzykują? Wzmacnianie czynników ochronnych na poziomie rodziny. Rodzice jako wzory wychowawcze. Ważnym elementem prelekcji było wskazanie na zagrożenia wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych ,szczególnie dotyczy to tzw .nowych narkotyków - dopalaczy. Profesor M. Jedrzejko odniósł się do popularnej wśród młodzieży marihuany, obalił mit, że jest to lekki narkotyk, wykazał dlaczego i jak ona szkodzi młodemu organizmowi. Rodzice dowiedzieli się jakie są podstawy zachowania w sytuacji krytycznej, kiedy przypuszczamy, że Ich dziecko jest po zażyciu narkotyku; podpowiedział, gdzie w takiej sytuacji szukać pomocy.

Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne wpisują się w zadania programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły.
Fotorelację przygotowali: Wojciech Krupiński 4TS (warsztaty dla uczniów), Oskar Kopyciński z Koła Fotograficznego Migawka (spotkanie z rodzicami)

Zapraszamy do galerii zdjęć..

[Liliana Kołodyńska]