Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę została przygotowana wystawa okolicznościowa we współpracy z Bankiem Pocztowym, prezentująca trudną drogę Polaków do odzyskania suwerenności i kształtowanie się polskiej państwowości.
    Zdjęcia przedstawiają sylwetki zarówno walczących o niepodległość jak i tych, którzy uczestniczyli w dziele budowy organizmu państwowego. Na wystawę składają się przedruki dokumentów z Archiwum Akt Nowych dotyczące przekazania władzy przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu oraz list Marszałka do Romana Dmowskiego. Dopełnieniem wystawy są przedruki waluty z okresu międzywojennego – marki polskiej.

Dziękujemy Bankowi Pocztowemu za realizację tego przedsięwzięcia.

Wystawę przygotowały: wicedyrektor Bożena Gryglicka i Beata Kuczyńska.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Beata Kuczyńska]