Niedawno obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Wszyscy wiemy, że znajomość języków w dzisiejszym świecie to konieczność oraz szansa na lepsze i ciekawsze życie. A znajomość języków obcych na rynku pracy ma kluczowe znaczenie. Ciężko wyobrazić sobie, że dziś można funkcjonować zawodowo, społecznie i kulturowo bez znajomości języków obcych.

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do konkurs na plakat, pod hasłem „Język obcy jako narzędzie pracy”.

Prace zgłaszane na konkurs powinny być formatu A3, mogą być wykonane dowolną techniką. Wszystkie prace zostaną ocenione, a komisja wybierze i dodatkowo nagrodzi najciekawsze.

Plakaty należy dostarczyć do 30 listopada 2018r.

Szczegółowe informacje u nauczycieli języków obcych.

[Renata Łozowska-Kopeć]