17 października 2018 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie odbyło się spotkanie z p. Janem Januszem Jastrzębskim – poetą, fraszkopisarzem, propagatorem pamięci zasłużonych Łukowian. Uczniowie klas 1W, 2 TEL mieli okazję uczestniczyć w lekcji historii i patriotyzmu. Gość podkreślił, iż przybył do naszej szkoły w roku, w którym obchodzimy Stulecie Odzyskania Niepodległości. Pan Janusz Jastrzębski ciekawie opowiedział historię Polski od tego wydarzenia do czasów współczesnych. Omówił najważniejsze bitwy w historii naszego kraju. Przybliżył uczestnikom spotkania sylwetkę Henryka Sienkiewicza, patrona naszej szkoły. Pan Janusz Jastrzębski jest autorem kilkuset wierszy o tematyce patriotycznej, historycznej, religijnej. Przeczytał słuchaczom dwa wiersze poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II.

Gość odbył także ponad 150 rajdów rowerowych. Podróże te miały m.in. charakter patriotyczny, historyczny i literacki. Na zakończenie spotkania pani wicedyrektor szkoły Agnieszka Mikusek podziękowała gościowi. Wpisała się z grupą młodzieży do pamiątkowej księgi gościa.

[Grażyna Przeździak]