16 października 2018 r. został przeprowadzony w naszej szkole ranking postaci, która najbardziej zdaniem społeczności szkolnej zasłużyła się dla Niepodległej. W rankingu szkolnym było przedstawionych 6 postaci historycznych, zamieszczonych na tablicy informacyjnej, tj.:

1. Ks. Brzóska Stanisław
2. Dmowski Roman
3. Haller Józef
4. Kościuszko Tadeusz
5. Paderewski Ignacy Jan
6. Piłsudski Józef

    Głosowanie na przygotowanych przez organizatora kartkach odbyło się w czasie przerw lekcyjnych. Komisja złożona z uczniów: Krystian Zachoszcz kl.2 TI, Rafał Łowczak kl.4 TS, Warowny Kacper i Rafał kl.4 TI, pracowała na korytarzu. W rankingu wzięła udział społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły i administracja.
Wybór ,, Zasłużonego dla Niepodległej’’ odbywał się przy dźwiękach pieśni patriotycznych takich jak ,,Rota…”, ,,Legiony…”, ,,Wojenko…”, ,,Przybyli ułani pod okienko”… rozbrzmiewających na korytarzach z radiowęzła.

Pierwsze miejsce w rankingu jako ,,Zasłużony dla Niepodległej’’ zajął Józef Piłsudski, II miejsce Ks. Stanisław Brzóska a III miejsce Ignacy Jan Paderewski.

Dziękuję wszystkim za udział w akcji.
Organizator akcji – Beata Kuczyńska

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Beata Kuczyńska]