Zakończyła się 6 edycja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów naszej szkoły. Terapeuci ze Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie panie Hanna Klimuszko i Aneta Osak oraz pan Mateusz Cichocki przeprowadzili zajęcia w klasach 1W, 2W, 2TH, 1KM, 1TEL, 1TS, 2KM.
     Tegoroczna edycja dotyczyła problemu XXI wieku – handlu ludźmi. Warsztaty miały na celu zdobycie przez uczniów wiedzy: czym jest handel ludźmi, jak pracować bezpiecznie za granicą, na co zwrócić uwagę odpowiadając na oferty pracy za granicą, jak unikać groźnych sytuacji poza terenem Polski. Uczniowie zostali wyposażeni w praktyczną wiedzę, gdzie można uzyskać pomoc, jeżeli okaże się, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, odbiera dokumenty, zmusza do pracy ponad siły w bardzo złych warunkach, jeżeli zdrowiu lub życiu zagraża niebezpieczeństwo.
Prowadzący przekazali uczniom jak ważne poczucie bezpieczeństwa za granicą kraju.
Młodzi ludzie dowiedzieli się, że pomocy ofiarom udziela Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi. Podobne placówki działają w większości krajów Europy. Pomocy udziela również Policja ( numer alarmowy 112 ).

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Liliana Kołodyńska]