Z okazji zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości zostanie przeprowadzony w naszej szkole ranking postaci, która najbardziej zdaniem społeczności szkolnej zasłużyła się dla Niepodległej. W rankingu szkolnym jest podanych 6 postaci, które w bardzo różny sposób poprzez słowo i czyn bojowy walczyły o wolność Polski w XIX i XX w. Z informacjami o postaciach można będzie się zapoznać na szkolnym korytarzu.
Wybierać będziemy postać historyczną poprzez głosowanie na przygotowanych przez organizatora kartkach.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 16 października 2018 r. Biorą w nim udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
Zapraszam wszystkich do włączenia się w akcję. Wybierz ,,Zasłużonego dla Niepodległej”.

Organizator akcji – Beata Kuczyńska.

[Beata Kuczyńska]