Ceną wielkości jest odpowiedzialność (W. Churchill)

    10 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno - wychowawczym na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Naszymi gośćmi byli starszy sierżant sztabowy p. Ewelina Izdebska z Zespołu d/s Nieletnich i Patologii z KPP Łuków i aspirant sztabowy p. Piotr Łazuga – absolwent naszej szkoły.

Głównym celem spotkania z uczniami było kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny. Młodzież klas pierwszych dowiedziała się, jakie ma prawa i obowiązki w świetle kodeksu , kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Uczniowie zostali poinformowani o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania dopalaczy i narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Pani Ewelina Izdebska omówiła skuteczne prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie. Kolejnym poruszonym na spotkaniu tematem było świadome korzystanie z portali społecznościowych i Internetu.

Zajęcia były jednym z działań profilaktyczno- wychowawczych, prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Liliana Kołodyńska]