Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na fraszkę. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie utworu rymowanego, którego tematem będzie odzyskanie przez Polskę niepodległości. Treść fraszki dotyczyć może samego wydarzenia, jak i postaci z nim związanej, bitwy, potyczki, wszystkiego, co historycznie można skojarzyć z odzyskaniem niepodległości i walką o utrzymanie granic.

Pracę konkursową wydrukowaną czcionką 14 w formacie A4 składamy do 5 listopada 2018 r. do nauczyciela historii p. Beaty Kuczyńskiej i nauczyciela języka polskiego p. Beaty Celej.

[Beata Kuczyńska]