Nasza szkoła od wielu lat korzysta z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Również i w tym roku szkolnym wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży realizowany był projekt z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą "W trosce o naturę -popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim w 2018r."
    Celem tego działania jest przybliżenie problematyki ekologicznej oraz czynna ochrona przyrody, jak również uświadomienie zagadnienia zagrożenia dla środowiska wynikającego z niewłaściwego gospodarowania jego zasobami. W ramach programu nasza młodzież przygotowywana jest do świadomych i odpowiedzialnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

[Anna Jasińska-Cichosz]