W piątek, 22 czerwca br. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. O godzinie 9.00 Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zgromadzili się w hali sportowej. Na uroczystość przybyła także delegacja Rady Rodziców na czele z Przewodniczącą - panią Ewą Stępniewską. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Dyrektor Szkoły - pan Tadeusz Federczyk. W swoim wystąpieniu podsumował mijający rok szkolny i przekazał podziękowania całej społeczności szkolnej. Rodzice uczniów poszczególnych klas, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły listy gratulacyjne.
    Następnie wręczono nagrody książkowe i dyplomy uczniom za najlepsze wyniki w nauce, 100% frekwencję, wzorowe zachowanie, aktywny udział w życiu szkoły, udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Nagrody wręczali: Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Stępniewska i Dyrektor Szkoły – pan Tadeusz Federczyk.
    W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Dawid Chmielewski z kl.3th. W końcowej części uroczystości kilka słów do zebranych skierowała Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Stępniewska, a błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje udzielił zebranym ks. Karol Jakubiak. Po wyprowadzeniu sztandaru oficjalna część uroczystości dobiegła końca. Dalsza jej część miała miejsce w salach lekcyjnych, w których wychowawcy spotkali się ze swoimi wychowankami. Uroczystość prowadzili: Katarzyna Świder i Dawid Chmielewski z kl.3th; nad sprawnym nagłośnieniem czuwali Kacper Warowny i Rafał Warowny z kl.3ti, a w postaci zdjęć utrwalili Mateusz Adamowicz i Kamil Knaziak z kl.2ti.

Całemu Gronu Pedagogicznemu, uczniom i pracownikom szkoły tylko słonecznych i radosnych dni, udanego i bezpiecznego wypoczynku życzy Rada Samorządu Uczniowskiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Danuta Markowska-Mościcka]