28 maja br. minęła osiemdziesiąta piąta rocznica odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza w Łukowie, Patrona naszej szkoły.

[...] by uczcić godnie, oddać należny hołd Sienkiewiczowi, jako wielkiemu twórcy słowa – wzniesienie pomnika ku jego czci, jak dla każdego innego miasta w Polsce, tak i dla nas byłoby rzeczą słuszną i dostatecznie zrozumiałą [...]

Otóż z racji wyjątkowej łączności Henryka Sienkiewicza z Ziemią Łukowską, jest on dla nas szczególnie drogi i bliski. Fakt ten przynosi nam miły i wielki zaszczyt, ale nakłada też na nas specjalny obowiązek, obowiązek przechowywania trwałej pamięci i kultywowanie należnej czci dla wielkiego pisarza. Znakiem widomym pojmowania tego obowiązku jest ten oto pomnik, który w tej chwili oglądamy" – takimi słowami w 1933r. rozpoczął uroczystość odsłonięcia obelisku Jan Stanisław Majewski, łukowski społecznik - regionalista, przedstawiciel Komitetu Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza.
30 maja br. uczniowie klas: 1tel i 1tm w imieniu społeczności szkolnej udali się pod pomnik Patrona, aby uczcić jego pamięć. Opiekę nad uczniami sprawowali: Dyrektor Szkoły - p.Tadeusz Federczyk, wicedyrektor p.Agnieszka Mikusek i p.Danuta Markowska-Mościcka. Po dotarciu pod obelisk uczniowie kl. 1tel: Bartek Jankowski i Norbert Gryczka, zapoznali zebranych z okolicznościami powstania i odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza. Następnie delegacja uczniów wraz z p.Dyrektorem Tadeuszem Federczykiem złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Danuta Markowska-Mościcka]