18 kwietnia 2018 r. został przeprowadzony Szkolny Konkurs ,, Maturzyści znają Konstytucję RP”.
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas maturalnych: 4TM, 4TS, 4TEL, 4TI, 4TH i 4TE. Celem konkursu było sprawdzenie wiadomości z zakresu ustroju politycznego RP, mechanizmów kontroli prawnej, praw i wolności obywatela, a także zachęcenie maturzystów do analizy aktu prawnego jakim jest konstytucja.

  I miejsce: Sławomir Mioduchowski kl. 4TS
 II miejsce: Emilia Wierzchowska kl. 4TH
III miejsce: Bartosz Zborowski kl. 4TI

Organizator konkursu – Beata Kuczyńska

[Beata Kuczyńska]