Paweł Szczygieł uczeń Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie zajął III miejsce na I Konkursie Recytacji Poezji Rosyjskiej „Puszkiniana”.
Konkurs organizowany był w ramach Dni Kultury Rosyjskiej przez Łukowski Ośrodek Kultury przy wsparciu Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Polsko-Rosyjskiego Dialogu Młodzieżowego „Ermitaż” i Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek.
Paweł Szczygieł recytował wiersz Aleksandra Puszkina „Я помню чудное мгновенье …” Ucznia przygotowała Renata Łozowsak-Kopeć.
PAWLE – SERDECZNE GRATULACJE!
Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Renata Łozowska-Kopeć]