21 marca 2018 r. w Sienkiewiczówce odbył się III Szkolny Dzień Zdrowia pod hasłem Wielkie powroty, czyli jak odzyskać zdrowie. Naszym gościem była pani Renata Niedziółka pedagog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, która podzieliła się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Zwróciła uwagę na mechanizmy, które odpowiadają za rozwój choroby jaką jest uzależnienie oraz podkreśliła, że w realiach dzisiejszego świata uzależnić można się od niezliczonej liczby substancji (np. alkoholu, narkotyków, dopalaczy, kawy) czy zachowań (np. korzystania z telefonów komórkowych, z portali społecznościowych, chodzenia na siłownię). Ważne jest, aby młodzież potrafiła rozpoznać ryzyko i umiejętnie reagować w sytuacji zagrożenia. Wskazała, gdzie można uzyskać wsparcie i pomoc oraz jak przebiega proces terapii, którą często ze względu na specyfikę problemu, objęta jest cała rodzina.

    W drugiej części spotkania można było obejrzeć prezentację dotycząca cukrzycy - choroby XXI wieku, a pani Grażyna Buczek z gabinetu Medycyny Szkolnej wykonywała chętnym pomiar cukru we krwi, który jest podstawowym badaniem profilaktycznym w chorobach cukrzycy. Joanna i Dominika przeprowadziły quiz o zdrowiu, pytania dotyczyły profilaktyki uzależnień, bezpiecznego macierzyństwa.

    Dyrektor Szkoły pan Tadeusz Federczyk z Naszym Gościem panią Renatą Niedziółką wręczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursów wiedzy o zdrowiu i plastycznego na plakat o tematyce prozdrowotnej.

Laureaci konkursu wiedzy o zdrowiu dla klas pierwszych:

  • I miejsce Szymon Cichosz z klasy 1 technikum mechanicznego
  • II miejsce Paweł Szczuchniak z klasy 1 technikum mechanicznego i Łukasz Podstawka z klasy 1 wielozawodowej
  • III miejsce Paweł Krakowiak z klasy 1 technikum pojazdów samochodowych i Bartłomiej Mastalerz z klasy 1 technikum informatycznego

Wyróżnienia w konkursie plastycznym otrzymali: Paweł Wojtaś z klasy 1 technikum elektrycznego, Hubert Król z klasy 2 technikum elektrycznego, Kacper Sadło z klasy 1 technikum mechanicznego , Piotr Wielgosz z klasy 3 zawodowej elektromechanicznej, Mateusz Kot z klasy 1 technikum informatycznego
Sponsorzy nagród : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie, Rada Rodziców i Sklepik Szkolny. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom.

Projekt, którym jest Szkolny Dzień Zdrowia, wpisuje się w realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, w którym działania prozdrowotne są mocno zaakcentowane i realizowane na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
W przygotowanie III Szkolnego Dnia Zdrowia zaangażowani byli uczniowie z klasy drugiej technikum handlowego i trzeciej technikum informatycznego: Joanna Izdebska, Dominika Kucharska, Bartosz Cichocki, Rafał Warowny i Kacper Warowny.

Projekt przygotowały : Grażyna Buczek, Anna Jasińska – Cichosz, Mariola Gajda, Liliana Kołodyńska, , Beata Kuczyńska, Bogumiła Szaszko.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Liliana Kołodyńska, Bogumiła Szaszko]