W celu wzbogacenia procesu dydaktycznego, 21 lutego 2018r. w naszej szkole odbyły się warsztaty kulturowo – językowe „Lalki Motanki”. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Panią dr Ewę Białek wraz ze studentkami z Koła Naukowego Rusycystów z Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Lalki Motanki to tradycyjna technika lalkarska z terenów Ukrainy. Charakteryzują się tym, że zrobione są bez użycia igły. Motanki mają przynosić: pomyślność, chronić przed złem, spełniać życzenia, służyć zabawie.
   W warsztatach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. B. Chącińskiego w Łukowie, pod opieką p. Ilony Dmowskiej i p. Aldony Mazur oraz uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej Technikum Elektrycznego i pierwszej Technikum Handlowego wraz z opiekunami: p. Grażyną Osypińską i p. Renatą Łozowską – Kopeć.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali upominki ufundowane przez Biuro Promocji UMCS i Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie oraz zrobione przez siebie lalki – „na szczęście”.

[Renata Łozowska-Kopeć]