„Boże Narodzenie w Rosji”
konkurs wiedzy o tradycji i zwyczajach świątecznych
    Boże Narodzenie w Rosji obchodzone jest 7 stycznia zgodnie z kalendarzem juliańskim, według którego żyje Rosyjski Kościół Prawosławny. Obchodzone jest tydzień po Nowym Roku i jest niezwykle radosne. Wielu Rosjan tradycyjnie udaje się wówczas do cerkwi, podobnie jak u katolików, Liturgia Narodzenia Pańskiego zaczyna się zwykle po północy, u katolików z 24-25 grudnia, natomiast wg religii prawosławnej z 6-7 stycznia.

W celu umożliwienia uczniom praktycznego wykorzystania posiadanych wiadomości z języka rosyjskiego, podniesienia poziomu znajomości języka, rozwijania postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, 4 stycznia 2018 roku uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w konkursie „Boże Narodzenie w Rosji”.
Test wiedzy o tradycji i zwyczajach świątecznych w Rosji najlepiej rozwiązali:
Mateusz Szymanek kl. 1 TEL
Sebastian Kłoda Kl. 2 KM

(więcej informacji oraz test wiedzy - w załączniku)
Konkurs przygotowała: Renata Łozowska-Kopeć

[Renata Łozowska-Kopeć]