18 grudnia w ZS nr 1 odbyły się zawody szkolne XVI edycji Olimpiady Znajomości Afryki.
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego oraz integracja uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, a także wrażliwość i otwartość na inne narody i kultury.
Do zawodów okręgowych zakwalifikowali się dwaj uczniowie: Bartosz Rosa –kl.1 TEL i Łukasz Grochowski – kl. 3 TI.
Opiekun szkolnego etapu konkursu –Inga Bartosiewicz

[Inga Bartosiewicz]