W poniedziałek 4 grudnia 2017 roku uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie – kierowca mechanik wzięli udział w spotkaniu z naczelnikiem Inspekcji Transportu Drogowego w Lublinie. Zaproszony gość zapoznał uczniów z obowiązkami i zakresem pracy wykonywanej przez inspektorów ITD. Przedstawił akty prawne regulujące transport drogowy w Polsce i na Terenia Unii Europejskiej. Przedstawił wymogi jakie trzeba spełniać żeby wykonywać zawód kierowcy w transporcie międzynarodowym. Objaśnił również warunki jakie trzeba spełnić by stać się przedsiębiorcą oferującym usługi transportowe w przewozach krajowych i międzynarodowych. Po prelekcji uczniowie zadawali naczelnikowi pytania . Naczelnik ITD udzielał odpowiedzi i zawiązała się ciekawa dyskusja. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali od prelegenta ,,Poradniki dla kierowców w transporcie drogowym na rok 2017’’.
Spotkanie bardzo spodobało się uczniom i przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniowie i opiekunowie zaprosili Pana Naczelnika Inspekcji Transportu Drogowego na następne spotkanie, które ma się odbyć w przyszłym roku szkolnym.

[Ryszard Dybciak]