„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.’’
Jan Paweł II

    18 akcja Polacy –Rodakom już za nami! W tym roku po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w akcji Polacy- Rodakom. 7 grudnia 2017 r. nastąpiło oficjalne przekazanie kartonów z zebraną żywnością asystentom społecznym z biura senatora RP Stanisława Gogacza p. Edwardowi Leśniakowi i p. Wojciechowi Radomyskiemu.
Celem przedsięwzięcia jest pomoc Rodakom zza wschodniej granicy. Do tej inicjatywy bardzo aktywnie włączyła się cała nasza społeczność szkolna a prawie wszystkie klasy przygotowały paczkę od siebie. Produkty żywnościowe i pluszowe zabawki młodzież z klasy 3 TH i klasy 1 TI pakowała do specjalnych pudełek przygotowanych przez biuro senatora oraz oklejała je naklejkami z polską flagą, logo akcji, miasta i naszej szkoły. Darami żywnościowymi płynącymi od nas ze szczerego serca zostaną obdarowane 23 polskie rodziny na Ukrainie. Paczki te 16 grudnia 2017 r. zostaną przekazane przez senatora RP Stanisława Gogacza polskiemu Konsulowi Generalnemu i trafią do polskich rodzin.

Dziękujemy uczniom i ich rodzicom, wychowawcom, nauczycielom za włączenie się w tegoroczną akcję.

Szkolną akcję koordynowały panie: Beata Kuczyńska, Liliana Kołodyńska, Grażyna Osypińska.

[Beata Kuczyńska]