Profilaktyka zachowań ryzykownych to jeden z priorytetów naszej szkoły i sukcesywnie realizujemy go poprzez liczne inicjatywy. Jedną z nich był duży projekt warsztatów profilaktycznych, który składał się z 3 części i swoim zasięgiem objął wszystkich uczestników procesu edukacyjnego: uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną.
Każda z ośmiu klas, która miała okazję wziąć udział w projekcie, uczestniczyła w 4 godzinnym spotkaniu na którym została omówiona specyfika okresu dorastania, zachowania prozdrowotne i ryzykowne oraz został przeprowadzony trening umiejętności społecznych warunkujących prawidłową adaptację (komunikacja, radzenie sobie ze stresem, emocje, promocja bezpiecznego stylu życia).
Rodzice i kadra pedagogiczna uczestniczyli w seminariach na których zostały omówione trudności rozwojowe w okresie dojrzewania oraz ich wpływ na funkcjonowanie w różnych rolach – ucznia, w rodzinie z rówieśnikami jak i podejmowanie zachowań ryzykownych. Zaprezentowane zostały również strategie wpływu w kierunku uzyskania zmiany w funkcjonowaniu młodego człowieka.
Wszystkie spotkania poprowadził nasz gość, p. Małgorzata Waryszak- psycholog, posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą, psychoprofilaktyk.

[Bogumiła Szaszko]