Zakończyła się 5 edycja warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów naszej szkoły. Terapeutki ze Specjalistycznego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie panie Hanna Klimuszko i Aneta Osak przeprowadziły zajęcia w klasach 1TH, 1TM i 1 TI.
Warsztaty Stop przemocy i Zatrzymaj przemoc rówieśniczą miały na celu zdobycie przez uczniów wiedzy: czym jest przemoc oraz jakie są jej rodzaje, jakie zachowania są przemocą, jak rozpoznawać wczesne sygnały ostrzegawcze. Zajęcia pokazały młodym ludziom jak ważne jest partnerstwo w relacjach damsko-męskich oparte na szacunku, miłości, wzajemnym wsparciu i pomocy. Klasa informatyczna brała udział w warsztatach Ciemna strona Internetu. Założeniem zajęć było poszerzenie wiedzy i uwrażliwienie uczniów na zagrożenia płynące z Internetu.

[Liliana Kołodyńska]