28 listopada w ZS nr 1 odbył się etap szkolny V edycji konkursu- Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1970-1990.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności, która zajmuje się edukacją i promowaniem wiedzy o historii najnowszej, w szczególności okresu ustrojowych przemian i budowania struktur demokratycznego państwa polskiego.
Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie klasy 3 TH- Monika Mioduchowska i Dawid Chmielewski oraz 3 TI- Łukasz Grochowski, Jan Kucharski, Maciej Osypiński.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się Łukasz Grochowski i Jan Kucharski.
Opiekun konkursu –Inga Bartosiewicz

[Inga Bartosiewicz]