Protokół z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego
Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie - Warsztaty Szkolne

Szczegółowe informacje na stronie BIP Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie