OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO  (drugi przetarg)
Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie - Warsztaty Szkolne

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego.

Szczegółowe informacje (opis przedmiotu sprzedaży, miejsce przetargu, ...) na stronie BIP Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie