Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 160 krajach świata. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

    W tym roku szkolnym w ZS nr 1 realizowaliśmy cykl zajęć Biznes przy tablicy – Finanse. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości klasa 3TH uczestniczyła w wycieczce studyjnej do banku BZ WBK S.A. Tematem spotkania były „Konta, kredyty, lokaty – czyli bezpieczne instrumenty bankowe”. Młodzież poznała zasady funkcjonowania banków i najważniejsze produkty oferowane klientom.

    Natomiast klasy 1TM oraz 2KM miały okazję spotkać się z pracownikami banku BZ WBK S.A. Tematykę dotyczącą bezpiecznego bankowania zaprezentowały dyrektor oddziału – Pani Magdalena Głuchowska oraz Pani Paulina Wójcik. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowych, sposoby zabezpieczeń oraz nowoczesne rozwiązania w bankowości internetowej.

[Monika Zabłocka]