16 listopada br. w naszej szkole odbył się trening próbnej ewakuacji. Po opuszczeniu szkoły uczniowie pod opieką nauczycieli udali się w bezpieczne miejsca. Wszystko odbyło się sprawnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Nauczyciele złożyli Dyrekcji meldunki o przebiegu ewakuacji i liczbie ewakuowanych uczniów. Następnie część uczniów udała się na prelekcję na temat „Czad i ogień, obudź czujność” poprowadzoną przez kpt. Mariusza Małeckiego. Wyjaśnione zostało, czym jest czad, czyli tlenek węgla, który powstaje przy niepełnym spalaniu materiałów palnych zachodzącym przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze oraz jak ustrzec się przed zaczadzeniem. Następnie został przeprowadzony konkurs zdobytej wiedzy. Dwóch laureatów jako nagrodę otrzymało czujniki tlenku węgla.

[Grażyna Przeździak]