7 listopada 2017 r. w „Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W roku szkolnym 2017/2018 dyplomy z rąk prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 237 uczniów.

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, naszą szkołę dumnie reprezentował Maciej Osypiński, uczeń klasy 3TI, legitymujący się średnią ocen 5,18.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół średnich, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

[Grażyna Osypińska]