Od 3 lat współpracujemy z Sekretariatem Misji Zagranicznych Księży Sercanów w Lublinie, zbieramy zużyte baterie i płyty cd/dvd. W roku szkolnym 2016/2017 przekazaliśmy 21kg baterii i 13 kg płyt. Dochód z utylizacji zostanie przeznaczony na pomoc rodzinom na Filipinach, w Czadzie, w Urugwaju (budowa studni, przychodni zdrowia, dożywianie dzieci, wsparcie ofiar przemocy fizycznej). W tym roku szkolnym włączyliśmy się do projektu ekologiczno – dobroczynnego Szkoła z misją - Zbieraj, pomagaj, odbieraj nagrody. Baterie, płyty zbierają organizatorzy akcji. W gabinecie pedagoga znajdują się specjalne pojemniki na zużyte baterie, niepotrzebne płyty cd/dvd. Biorąc udział w akcji można w prosty sposób pomóc potrzebującym,zainspirować najbliższe środowisko działaniami charytatywnymi, budować ekologiczną świadomość oraz motywować do ochrony środowiska. Wszystkie akcje projektu zbieramto.pl | dla misji i środowiska, prowadzonego przez Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów, mają na celu wsparcie posługi sercańskich misjonarzy, którzy codziennie śpieszą z pomocą słabym, chorym 
i ubogim w różnych zakątkach świata.

Zbiórka baterii, płyt - do końca czerwca 2018 r.

[Liliana Kołodyńska, Anna Jasińska-Cichosz, Grzegorz Paskudzki]