Talent, to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych...
H. F. Amiel

    Jubileusz 90-lecia naszej szkoły i I Zjazd Absolwentów był okazją do pokazania gościom twórczości artystycznej naszej utalentowanej młodzieży. W Sienkiewiczówce została przygotowana wystawa prac plastycznych uczniów: Moniki Mioduchowskiej, Ilony Szmuniewskiej, Sandry Trojan z klasy 3 th, Tomasza Kaczorowskiego z klasy 3 tel i Dawida Czerwonogrodzkiego z klasy 2 tel. Każdy z nich prezentuje inną technikę malowania, stąd różnorodność tematów, barw i form przekazu artystycznego. Autorzy prezentowanych na wystawie prac przyznali, że wykonane prace służą rozwijaniu własnej inwencji twórczej i talentu, ale przy okazji są ciekawą formą aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Wystawę przygotowały: Liliana Kołodyńska, Grażyna Osypińska, Bogumiła Szaszko.

[Liliana Kołodyńska]