Przemówienie najstarszej absolwentki szkoły Pani Blandyny Ochnik