Serdecznie zapraszamy uczniów ZS nr 1 do udziału w następujących konkursach:

  • Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”
    - przeznaczony dla uczniów klas trzecich techkum. Cel –podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski lat 1970- 1990. TEST
  • Konkurs plastyczny: „ORZEŁ BIAŁY –NASZA DUMA”
    - praca przedstawiająca artystyczne wizje godła z orłem, symbolizującego wszystkie okresy trwania państwowości polskiej; forma dowolna np.- obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt.
  • OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM –„WYBIERAM WYBORY”- WYBORY SAMORZĄDOWE.
    Cel – upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego. TEST

PYTANIA I ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ DO p. INGI BARTOSIEWICZ

[Inga Bartosiewicz]