Już po raz 24 odbyła się największa akcja ekologiczna , Sprzątanie Świata -Polska 2017. Hasło tegorocznej edycji ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia - Nie ma śmieci - są surowce. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze poprzez unikania tworzenia odpadów i selektywną zbiórkę odpadów. Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję, w piątek 15 września na szóstej i ósmej godzinie lekcyjnej uczniowie klas: I TH i II TH pod opieką nauczycielki biologii A. Jasińskiej-Cichosz sprzątali teren i okolice szkoły. Uczniowie, podczas sprzątania, szczególną uwagę zwracali na selekcję zebranych odpadów.

    Sprzątanie Świata (Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja Sprzątanie Świata została zapoczątkowana Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. W Polsce Sprzątanie Świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Za wsparcie akcji dziękujemy WFOŚiGW w Lublinie.

[Anna Jasińska-Cichosz]