21 września 2017r. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów klas maturalnych. Do szkoły przyjechali przedstawiciele uczelni wyższych z Lublina, Siedlec, Warszawy i Białej Podlaskiej. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą szkół przygotowaną na rok akademicki 2018/2019.Maturzystom przedstawiono warunki przyjęcia na poszczególne uczelnie i proponowane kierunki, dowiedzieli się o możliwościach ubiegania się o stypendia.Wszyscy prelegenci zwracali uwagę, że obecnie na rynku pracy ważne jest doświadczenie, stąd część ofert skierowana była do osób, które naukę będą łączyć z pracą zawodową. Uczniowie klas czwartych zapoznali się z ofertą AWF - Biała Podlaska, Collegium Mazovia – Siedlce, Collegium Civitas – Warszawa, WSEI - Lublin, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania - Warszawa, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych – Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego – Warszawa, UPH – Siedlce.

    Ważną informacją przekazaną naszym maturzystom była możliwość ubiegania się o stypendium socjalne korzystając z Programu Stypendia Pomostowe. Jest to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.

    Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Więcej informacji na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/o-programie/

[Liliana Kołodyńska]