17 września przedstawiciele społeczności uczniowskiej ZS nr 1 – Dawid Chmielewski, Michał Bartosiewicz, Patrycja Oborska, Joanna Izdebska i Beata Jastrzębska, wzięli udział w uroczystości mającej miejsce na cmentarzu św. Rocha w Łukowie.

    To już 20 rocznica ustawienia Krzyża Katyńskiego – symbolu „Pamięci Katyńskiej”, powstałego z inicjatywy Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. J. S. Majewskiego. W 78 rocznicę napaści wojsk radzieckich na Polskę odbyła się Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych szkół i instytucji z powiatu łukowskiego. Wygłoszono okolicznościową prelekcję, przybliżającą uczestnikom tak ważne wydarzenia historyczne, po czym nastąpiło złożenie kwiatów pod Krzyżem.

[Inga Bartosiewicz]