Inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole odbyła się 4 września br. O godz.9°° Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zgromadzili się w hali sportowej. Na uroczystość przybyli także: Radny Powiatu Łukowskiego, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – pan Andrzej Soćko i Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły – pani Ewa Stępniewska. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej, w związku z minioną w piątek 1 września 78. rocznicą jej wybuchu. Minutą ciszy zebrani uczcili także pamięć tragicznie zmarłej w wakacje uczennicy naszej szkoły Agaty Pawlak. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły, p.Tadeusz Federczyk, który powitał zebranych, szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych i przedstawił organizację pracy szkoły w rozpoczynającym się roku szkolnym. W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Dawid Chmielewski z kl.3th. Błogosławieństwa na rozpoczynający się rok szkolny udzielił zebranym ks.Karol Jakubiak. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru, po czym uczniowie spotkali się z wychowawcami we wskazanych salach lekcyjnych. Uroczystość prowadzili: Katarzyna Świder i Dawid Chmielewski z kl.3th.

    Szkoły przyjaznej i ciepłej, w której nauka i praca jest przyjemnością, owocnej pracy i tylko samych sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym 2017/2018 uczniom i nauczycielom życzy Rada Samorządu Uczniowskiego.

[Danuta Markowska-Mościcka]