AKTUALNOŚCI 2017/2018

    W piątek, 22 czerwca br. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. O godzinie 9.00 Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zgromadzili się w hali sportowej. Na uroczystość przybyła także delegacja Rady Rodziców na czele z Przewodniczącą - panią Ewą Stępniewską. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Dyrektor Szkoły - pan Tadeusz Federczyk. W swoim wystąpieniu podsumował mijający rok szkolny i przekazał podziękowania całej społeczności szkolnej. Rodzice uczniów poszczególnych klas, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły listy gratulacyjne.
    Następnie wręczono nagrody książkowe i dyplomy uczniom za najlepsze wyniki w nauce, 100% frekwencję, wzorowe zachowanie, aktywny udział w życiu szkoły, udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Nagrody wręczali: Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Stępniewska i Dyrektor Szkoły – pan Tadeusz Federczyk.
    W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Dawid Chmielewski z kl.3th. W końcowej części uroczystości kilka słów do zebranych skierowała Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Stępniewska, a błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje udzielił zebranym ks. Karol Jakubiak. Po wyprowadzeniu sztandaru oficjalna część uroczystości dobiegła końca. Dalsza jej część miała miejsce w salach lekcyjnych, w których wychowawcy spotkali się ze swoimi wychowankami. Uroczystość prowadzili: Katarzyna Świder i Dawid Chmielewski z kl.3th; nad sprawnym nagłośnieniem czuwali Kacper Warowny i Rafał Warowny z kl.3ti, a w postaci zdjęć utrwalili Mateusz Adamowicz i Kamil Knaziak z kl.2ti.

Całemu Gronu Pedagogicznemu, uczniom i pracownikom szkoły tylko słonecznych i radosnych dni, udanego i bezpiecznego wypoczynku życzy Rada Samorządu Uczniowskiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Danuta Markowska-Mościcka]


    Pierwszego czerwca 2018 r. Premier RP podpisał przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program ,,Dobry Start". Wprowadza on coroczne, jednorazowe świadczenie 300 zł dla każdego dziecka uczącego się w szkole.
Więcej informacji na:
https://www.ore.edu.pl/2018/06/zainaugurowano-akcje-informacyjna-rzadowego-programu-dobry-start/

[Agnieszka Mikusek]


   11 czerwca, w Sali Obrad Rady Miasta Lublin w Ratuszu na Placu Króla Władysława Łokietka, odbyła się Symulacja Obrad Rady Miasta. Projekt zrealizowała Fundacja Sempre a Frente dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół województwa lubelskiego.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas: 1TS –Paweł Krakowiak i Eryk Dzido 2 TH –Joanna Izdebska, Dominika Kucharska, Anna Świder i Ewelina Wysokińska 3 TI- Maciej Osypiński i Łukasz Grochowski pod opieką pań Małgorzaty Drozd i Ingi Bartosiewicz.
    Uczestnicy, wcielili się w rolę delegatów poszczególnych Wydziałów UM, następnie na wzór obrad Rady Miasta debatowali w komitetach na wcześniej ustalony temat, kierując się wskazówkami ekspertów. Powołano 6 komisji: do spraw młodzieży, kultury, rozwoju miasta, sportu, promocji i edukacji.
    Moderatorzy poszczególnych sekcji wspierali uczestników symulacji, służąc cenną radą. Następnie opracowane rozwiązania były przedstawiane na forum zgromadzenia, z możliwością dyskutowania nad ich treścią oraz zgłaszania poprawek do uchwał. Finalnym etapem spotkania było przegłosowanie projektów rezolucji, które posłużą Radnym Miasta za praktyczne wskazówki dla rozwoju Miasta i województwa.
Dyskusje miały za zadanie wspomóc rozwój świadomości politycznej, tolerancję, umiejętność argumentacji, współpracę w grupie oraz krytyczne myślenie.

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Inga Bartosiewicz]


    W dniu 4 czerwca 2018 r. w ramach godziny z wychowawcą uczniowie klasy I TI mieli okazję spotkać się z absolwentem Technikum Informatycznego naszej szkoły z 2011 r. p. Pawłem Barszczem.
Ogromnym wsparciem i motywacją dla uczącej się młodzieży oraz odnalezienia celowości nauki i potwierdzenia właściwego wyboru szkoły jest doświadczenie tych, którzy ją ukończyli.
Podczas rozmowy z uczniami wspominał czasy szkolne, nauczycieli, swoją aktywność w szkole oraz prowadzenie strony internetowej naszej szkoły.
Opowiedział również o swojej drodze edukacyjnej po maturze i zdaniu egzaminów zawodowych oraz aktualnej pracy zawodowej związanej z zawodem technik informatyk i własnej firmie, która prowadzi - serwisie komputerowym.
Organizator spotkania – Beata Kuczyńska

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Beata Kuczyńska]


    Nasza szkoła od wielu lat korzysta z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Również i w tym roku szkolnym wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży realizowany był projekt z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą "W trosce o naturę -popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim w 2018r."
    Celem tego działania jest przybliżenie problematyki ekologicznej oraz czynna ochrona przyrody, jak również uświadomienie zagadnienia zagrożenia dla środowiska wynikającego z niewłaściwego gospodarowania jego zasobami. W ramach programu nasza młodzież przygotowywana jest do świadomych i odpowiedzialnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

[Anna Jasińska-Cichosz]


   W dniach 8-10 czerwca br. w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie odbył się XXVI Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników – uczniów i nauczycieli z 50 szkół z całej Polski, noszących imię wielkiego polskiego noblisty. Historia organizacji Zlotów jest długa, a pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia był ś.p. Antoni Cybulski, wieloletni dyrektor i kustosz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Pierwszy Zlot odbył się właśnie w Woli Okrzejskiej, miejscu urodzenia pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla. W kolejnych latach zloty braci sienkiewiczowskiej odbywały się w różnych miejscach Polski. W tym roku honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Senator RP - Antoni Szymański, Starosta Tczewski - Tadeusz Dzwonkowski, Prezydent Tczewa - Mirosław Pobłocki, a także Starosta Łukowski – Janusz Kozioł i obecny dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej - Maciej Cybulski. Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie już po raz dwudziesty szósty wziął udział w Zlocie. Naszą szkołę reprezentowała delegacja w składzie: Joanna Izdebska kl.2th, Dawid Chmielewski kl.3th, p.Danuta Markowska-Mościcka i p.Marek Mojski. Na tczewski zlot wyruszyliśmy autobusem, 7 czerwca, w grupie 9 delegacji szkół z Powiatu Łukowskiego, z Siedlec i Siennicy. Razem z nami do Tczewa wyruszyła p.Anna Cybulska, żona ś.p.Antoniego Cybulskiego, dobry duch i kontynuatorka dzieła zlotów. W drodze do Tczewa zwiedziliśmy Stare Miasto w Toruniu i posmakowaliśmy toruńskich pierników. Tegoroczny Zlot rozpoczął się 8 czerwca barwnym przemarszem uczestników ulicami Tczewa od Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza do Centrum Kultury i Sztuki, gdzie odbyła sie uroczysta gala. Tutaj zlotowiczów i gości przywitała dyrektor szkoły - Elżbieta Tamara Małecka.
    Na gali nie zabrakło ważnych gości, m. in. prawnuczki Henryka Sienkiewicza – Anny Dziewanowskiej i aktorki Ewy Wiśniewskiej – niezastąpionej Kurcewiczowej z „Ogniem i mieczem”. Uroczystość uświetniły wystąpienia honorowych gości, a także inscenizacja okolicznościowa w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie. Nie mogło również zabraknąć dyrektora Muzeum w Woli Okrzejskiej pana Macieja Cybulskiego oraz pani Anny Cybulskiej. Starostę Łukowskiego reprezentował sekretarz Powiatu Łukowskiego- p.Jerzy Siwiec. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursów towarzyszących zlotom. Wieczorem dorośli uczestniczyli w bankiecie w restauracji, a młodzież w dyskotece w szkole.
    W sobotę 9 czerwca, w drugim dniu zlotu, zwiedziliśmy Gdańską Starówkę, a następnie popłynęliśmy statkiem pirackim (galeonem) do Gdyni, gdzie zwiedziliśmy Dar Pomorza i Akwarium. Wieczorem, na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, odbył się piknik uświetniony występem Bractwa Rycerskiego z Gniewu. Nastąpiło także, zgodnie z wieloletnią tradycją, uroczyste przekazanie flagi Zlotu. Przyszłorocznym organizatorom spotkania braci sienkiewiczowskiej będzie Szkoła Podstawowej nr 1w Olecku.
    W ostatnim dniu spotkania, w niedzielę, 10 czerwca o godz.9.30, w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie została odprawiona msza święta w intencji ś.p. Henryka Sienkiewicza oraz uczestników XXVI Zlotu. Po mszy świętej, dorośli uczestnicy zlotu zwiedzali z przewodnikiem Tczew , a młodzież uczestniczyła w warsztatach plastycznych "Malowanie na szkle" w Fabryce Sztuk.
    W drodze powrotnej nie zapomnieliśmy o pomysłodawcy zlotów. Po dotarciu do Siedlec, wstąpiliśmy na miejscowy Cmentarz Janowski, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalony znicz na grobie ś.p. Antoniego Cybulskiego. Pełni wrażeń, miłych wspomnień i nowych znajomości wróciliśmy do domów. Kolejny zlot już za rok w Olecku.

Zapraszamy do szkolnej galerii zdjęć, jak również na stronę szkoły organizatora tegorocznego zlotu. http://www.tczew3333.cal24.pl/zsbio/galeria/180608_01/index.html

Zapraszamy do galerii zdjęć...

[Danuta Markowska-Mościcka ]